Игри

Информация за страница Елин Пелин

Град Елин Пелин се намира в Западна България и носи името на големия едноименен български писател. Намира се в Софийска област и е на близко разстояние от столицата. Освен това е административен на общината, която носи неговото име. На големия български писател градът е кръстен през 1950 г., като самият той израства в близкото село Байлово. До тогава обаче селището се нарича Нувосел или Новоселци – и двете имена се срещат в османските регистри. В своето ежедневие местните жители го наричат просто Пелино, а себе си – пелинчане. Релефът е предимно високо равнинен, планински и полупланински. Особено добре развито е котловинното дъно, което е разположено на надморска височина, варираща от 539 и 600 м. От столицата градът отстои на 23 км разстояние, а е разположен в източната част на Софийското поле. Граничи със следните близки села: Мусачево, Григорево, Лесново, Петково и Столник. Също така в землището на града се намира  и едноименната гара, която пък няма свое собствено землище.

      Първите сведения за селището датират от 15-ти век, а източниците са османски документи. В тях е използвано името Нувосел, а в средата на 19-ти век то вече се нарича Новоселци. По това време вече е едно от най-големите села в източната част на Софийското поле. През 1846 г. се завършва и нова православна църква, която носи името Свети Никола. Новоселци става център на околия в Софийски окръг през 1881 г., след Освобождението. Железопътната линия София – Саранбей пък е пусната в експлоатация през 1888 г. Тя преминава на 4 км южно от селото, където около днешната гара се образува обособено селище – село Елин Пелин. Там е изградена и първата керамична фабрика в страната Изида, както и няколко по-малки промишлени предприятия. В края на 19-ти век се създават класно училище и читалище, които работят главно за повишаване на културата и просветата на местните жители. Официално селото е обявено за град през 1960 г., а гарата е отделена като самостоятелно село през 1955 г.

     Важна пътна комуникация за общината е републикански път № 105, който осъществява връзка между двете магистрали. Към настоящия момент обаче има забрана за включване в магистрала Хемус на идване от града. Край него се намира фабриката за производство на строителни материали Баумит ЕООД. В град Елин Пелин освен всичко друго функционират следните обществени институции – община, читалище, професионална гимназия, СОУ, две начални училища, едно основно и две детски градини. Сред забележителностите пък си струва да бъде спомената църквата Свети Николай Чудотворец, построена през 1846 г. През 2006 г., когато църквата е на 160 години, тя е реставрирана и разширена. В града се провеждат ежегодни празници, посветени на шопския бит и култура. Те са известни под името Шопски празници и включват мероприятия, разпределени в петте дни на празниците. По традиция те се провеждат в седмицата преди църковния празник Свети дух, който е 40 дни след Великден. Сред родените в града известни личности са деецът на ВМРО Тодор Стоянов, роден през 1884 и починал през 1913 г., както и бележитият български барабанист Стоян Янкулов. Той е познат на хората заедно с неговата сценична партньорка Елица Тодорова.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker